Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 50, No 3 (2018) Technologijų dalyko turinio kaita Santrauka   PDF
Marijana Juralovič
 
Vol 44, No 3 (2016) Tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, pozityviosios tėvystės suvokimas Santrauka   PDF
Sigita Burvytė
 
Vol 42, No 1 (2016) Tėvų nerimas išleidžiant vaikus į pirmą klasę Santrauka   PDF
Žaneta Norkuvienė, Giedrė Slušnienė
 
Vol 37, No 1 (2014) The influence of civic education on young people in Lithuania Santrauka   PDF (Lietuvių k.)
Justina Saveikaite
 
Vol 39, No 3 (2014) Tikėjimo ir laimės sąsajos Santrauka   PDF
Gediminas Navaitis, Kęstutis Ralys, Vladas Gaidys
 
Vol 37, No 1 (2014) Tvariosios inovacijos socialinio darbo praktikoje: iššūkių ir galimybių kontūrai Santrauka   Full text PDF (English)
Vilija Targamadzė, Eglė Celiešienė
 
Vol 38, No 2 (2014) Ugdymas kaip ugdytojo ir ugdytinio santykis: iššūkis socializacijos specialistams Santrauka   PDF
Lijana Gvaldaitė
 
Vol 37, No 1 (2014) Ugdymo karjerai procese veikiantys subjektai istoriniame kontekste Santrauka   PDF failas
Jurgita Surgėlienė, Nijolė Bankauskienė
 
Vol 48, No 1 (2018) Ugdytinio, turinčio autizmo spektro sutrikimą, probleminio elgesio keitimas pritaikant funkcinio elgesio vertinimo metodiką Santrauka   PDF
Valdonė Indrašienė, Eglė Kairelytė - Sauliūnienė
 
Vol 47, No 3 (2017) Ugdytojų pozityvus edukacinis pokalbis kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų harmoningo ugdymosi užtikrinimo sąlyga Santrauka   PDF
Sigita Burvytė
 
Vol 35, No 3 (2013) Vaikas ant asfalto (miesto vaikas) – „rizikos“ vaikas Santrauka   PDF (English)
Audronė Juodeikaitė
 
Vol 35, No 3 (2013) Vaiko ir mokyklos saugumo vertinimo klausimynas: indikatoriai ir faktorinė validacija Santrauka   PDF
Gediminas Merkys, Antanas Bagdonas, Daiva Burbelienė
 
Vol 38, No 2 (2014) Vaikų ir jaunimo socializacijai palanki aplinka: neformaliojo ugdymo kontekstas Vilniaus mieste Santrauka   PDF
Birutė Žygaitienė, Jūratė Sinkevičienė
 
Vol 41, No 2 (2015) Vaikų įtraukties į ugdymą galimybės panaudojant IKT: mokinių požiūris Santrauka   PDF
Rokas Gulbinas, Irmantė Arkušauskaitė
 
Vol 42, No 1 (2016) Vaikų, turinčių negalią, žaidimų poreikiai: Lietuvos atvejis Santrauka   PDF (English)
Eglė Celiešienė, Giedrė Kvieskienė
 
Vol 35, No 3 (2013) Vaikystėje patirtų drausminimo būdų kritinė refleksija Santrauka   PDF
Teresė Nijolė Liobikienė
 
Vol 41, No 2 (2015) Valdo Pruskaus kelias sociologijoje Santrauka   PDF
Elena Kocai, Vilija Grincevičienė
 
Vol 46, No 2 (2017) Valstybės gerovės įgyvendinimo skaidrumo politikos vadovas: recenzija Santrauka   PDF
Andrius Valickas
 
Vol 46, No 2 (2017) Valstybės gerovės įgyvendinimo skaidrumo politikos vadovas: recenzija Santrauka   PDF
Giedrė Kvieskienė
 
Vol 34, No 2 (2013) Verslo organizacijų nuostatos teikti socialinę pagalbą mokiniams Santrauka   PDF
Renaldas Čiužas, Nerijus Vidžiūnas
 
Vol 40, No 1 (2015) Verslumo ugdymo turinio kaita bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose Santrauka   PDF
Džiuljeta Ruškytė, Vytas Navickas
 
Vol 43, No 2 (2016) Viešojo, privataus ir NVO sektoriaus partnerystė: tyrimo pristatymas Santrauka   PDF
Giedrė Kvieskienė
 
Vol 50, No 3 (2018) Vilijos Targamadzės mokslo studijos „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo linkmės“ recenzija Santrauka   PDF
Vilija Grincevičienė
 
Vol 47, No 3 (2017) Vyresnio amžiaus asmenų situacijos šalies darbo rinkoje pokyčiai demografinės raidos kontekste Santrauka   PDF
Laima Okunevičiūtė - Neverauskienė, Arūnas Pocius
 
Vol 49, No 2 (2018) Z kartos vertybinis portretas – vartotojiškos visuomenės atspindys? Santrauka   PDF
Elena Kocai
 
176 - 200 viso 233 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>