Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 40, No 1 (2015) Sampratos „emancipacija“ interpretaciniai vartojimo aspektai Santrauka   PDF
Nijolė Čiučiulkienė, Nijolė Bankauskienė
 
Vol 39, No 3 (2014) Sąsajų tarp mokyklos klimato, mokyklos saugos ir paauglių asocialaus elgesio trijų tipų mokyklose analizė Santrauka   PDF (English)
Kristi Kõiv
 
Vol 35, No 3 (2013) Šeimos fotografijos raida ir jos ugdomasis diskursas Santrauka
Vaidotas Grigas
 
Vol 35, No 3 (2013) Šeimos ir ikimokyklinių ugdymo institucijų bendradarbiavimas: pozityviosios tėvystės skatinimo aspektas Santrauka   PDF
Sigita Burvytė
 
Vol 35, No 3 (2013) Šeimos mediacijos socioedukaciniai aspektai Santrauka   PDF (English)
Jana Pružinská
 
Vol 35, No 3 (2013) Šeimos reikšmė aukštesniųjų klasių mokinių profesiniam apsisprendimui Santrauka   PDF
Aldona Palujanskienė, Irma Kačinienė
 
Vol 43, No 2 (2016) Šeimos santykių ir vertybių peržiūra: socialiniai pokyčiai Lietuvoje Santrauka   PDF (English)
Kęstutis Ralys
 
Vol 34, No 2 (2013) Sėkmingai veikiančios projektų komandos kompetencijų struktūros teorinės ir empirinės prielaidos Santrauka   PDF
Renaldas Čiužas, Justinas Monkevičius
 
Vol 35, No 3 (2013) Seksualinis vaikų išnaudojimas: charakteristikos, priežastys, identifikavimas ir prevencija Santrauka   PDF
Renata Giedrytė, Judita Venckevičienė
 
Vol 47, No 3 (2017) Šiuolaikinė tėvystė socialinių pokyčių kontekste: teorinė ir empirinė analizė Santrauka   PDF (English)
Martyna Kawińska
 
Vol 41, No 2 (2015) Skirtingų kartų anglų kalbos mokytojų gerovė jų profesinėje veikloje Santrauka   PDF (English)
Linda Grīga, Linda Daniela
 
Vol 43, No 2 (2016) Social Work in 40 objects Santrauka   PDF (English)
Mark Doel
 
Vol 49, No 2 (2018) Socialiai atsakingos įmonės vertinimas Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto pavyzdžiu Santrauka   PDF
Vaida Pilinkienė, Evelina Velykytė, Giedrė Dekerytė, Audrius Imbrazas
 
Vol 33, No 1 (2013) Socialinė atsakomybė, mokinių požiūriu: Graikijos, Čekijos ir Lietuvos atvejai Santrauka   PDF (English)
Irena Zaleskienė, Ifigeneia Vamvakidou, Jelena Petrucijová
 
Vol 37, No 1 (2014) Socialinė komunikacija įvairiose edukacinėse sistemose Santrauka   Full text PDF (English)
Józef Podgórecki, Giedrė Kvieskienė
 
Vol 49, No 2 (2018) Socialinės globos įstaigų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, teikiamų paslaugų kokybės vertinimas Santrauka   PDF
Jolita Gečienė, Vida Gudžinskienė
 
Vol 41, No 2 (2015) Socialinės inovacijos bendruomenėje Santrauka   PDF
Kristina Smirnovaitė
 
Vol 47, No 3 (2017) Socialinės inovacijos ir kūrybiškumas švietimo ir inovacijų politikos kontekste Santrauka   PDF
Liutauras Labanauskas
 
Vol 33, No 1 (2013) Socialinės inovacijos ir partnerystė socialinei sanglaudai stiprinti: mokytojų rengimas ir globalizacija Santrauka   PDF (English)
James Daly
 
Vol 46, No 2 (2017) Socialinės įtraukties link: pabėgėlių vaikų ir jaunuolių edukaciniai iššūkiai ir jų įveikos galimybės Santrauka   PDF
Irena Zaleskienė, Milda Kvederavičiūtė
 
Vol 36, No 4 (2013) Socialinės komunikacijos modernizavimo prielaidos Santrauka   PDF (English)
J. Podgórecki, S. Piechaczek, Giedrė Kvieskienė
 
Vol 33, No 1 (2013) Socialinės partnerystės strategijos specialiųjų poreikių turinčių asmenų socializacijos procese Santrauka   PDF
Renaldas Čiužas, Violeta Vaicekauskienė
 
Vol 37, No 1 (2014) Socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos galimybių patikra socialinės atskirties įveikose (metodologinis aspektas) Santrauka   PDF failas
Irena Leliūgienė, Angelė Kaušylienė
 
Vol 41, No 2 (2015) Socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikis Santrauka   PDF
Sigita Burvytė
 
Vol 33, No 1 (2013) Socialinės sanglaudos stiprinimas: suaugusiųjų mokymasis savanoriaujant Santrauka   PDF (English)
Genutė Gedvilienė, Dalia Staniulevičienė, Christian Gridel
 
126 - 150 viso 233 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>