Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 43, No 2 (2016) Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką Santrauka   PDF
Angelė Kaušylienė, Eglė Celiešienė
 
Vol 38, No 2 (2014) Inovatyvus požiūris į socialinės atsakomybės ugdymo(si) prielaidas Santrauka   PDF (English)
Irena Zaleskienė, Jame K. Daly
 
Vol 33, No 1 (2013) Integracinių gebėjimų ugdymosi galimybės aukštojo mokslo institucijose Santrauka   PDF (English)
Ilze Ivanova, Antra Roskoša
 
Vol 46, No 2 (2017) Integruoto turinio plėtra: socialinio ugdymo(si) diskursas Santrauka   PDF
Giedrė Kvieskienė, Marija Vyšniauskaitė
 
Vol 38, No 2 (2014) Įtraukties indeksas: kaip jis gali skatinti įtraukųjį ugdymą ir ugdymą darniai raidai Santrauka   PDF (English)
Kari Nes
 
Vol 33, No 1 (2013) IX–X klasių delinkventinio elgesio mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas Santrauka   PDF
Birutė Žygaitienė, Eliza Norkuvienė
 
Vol 41, No 2 (2015) Jaunimo dalyvavimo globalizuotoje darbo rinkoje aspektai: Lietuvos ir Baltarusijos atvejai Santrauka   PDF (English)
Sonata Matakaitė, Gintautas Bužinskas, Olga Likhachova, Irina Lashuk
 
Vol 46, No 2 (2017) Jaunimo domėjimasis azartiniais lošimais ir įsitraukimo į lošimus būdai Santrauka   PDF
Džiuljeta Ruškytė
 
Vol 38, No 2 (2014) Jaunimo kultūrų įvairovė: gatvės meno projektai kaip nusikalstamo elgesio prevencija Santrauka   PDF
Vilmantė Aleksienė, Rūta Ambrasaitė
 
Vol 40, No 1 (2015) Jaunimo politika sumaniosios socializacijos kontekste Santrauka   PDF
Jolanta Sakalauskienė, Eglė Celešienė
 
Vol 38, No 2 (2014) Jaunimo verslios aplinkos plėtra: viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimas Kaune Santrauka   PDF
Dovilė Jezukevičiūtė
 
Vol 41, No 2 (2015) Jaunų žmonių pasirengimas tėvystei ir motinystei Santrauka   PDF
Sigita Burvytė
 
Vol 43, No 2 (2016) Jaunuolių socialinė reintegracija: priklausomybę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų patyrusių asmenų atvejis Santrauka   PDF
Irena Zaleskienė, Armina Pikytė
 
Vol 39, No 3 (2014) Jonas Malaškevičius – socialinių inovacijų įkalinimo institucijose iniciatorius Santrauka   PDF
Giedrė Kvieskienė
 
Vol 39, No 3 (2014) Jūrinės valstybės identiteto formavimo socioedukaciniai veiksniai Santrauka   PDF
Saulius Lileikis
 
Vol 46, No 2 (2017) Kaip ugdyti sąmoningą moksleivį Santrauka   PDF
Marija Vyšniauskaitė
 
Vol 40, No 1 (2015) Klasės auklėtojo ir vaikų globos namų socialinio pedagogo bendradarbiavimas Santrauka   PDF
Irena Leliūgienė, Angelė Kaušylienė, Daiva Austynienė
 
Vol 37, No 1 (2014) Kompetentingas požiūris į finansų matematikos studijas Santrauka   PDF (rusų k.) (English)
Янина Владимировна Гончаренко, Александра Сергеевна Сушко
 
Vol 45, No 1 (2017) Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys Santrauka   PDF
Regina Giedrienė
 
Vol 44, No 3 (2016) Kompleksinės pagalbos ankstyvojo amžiaus vaikams ir šeimoms modeliavimo prielaidos Santrauka   PDF
Kristina Kovaitė
 
Vol 47, No 3 (2017) Kronika Santrauka   PDF
Giedrė Kvieskienė
 
Vol 47, No 3 (2017) Laimės pažadas vartotojiškoje visuomenėje Santrauka   PDF
Edvardas Čiuldė, Rita Garškaitė, Rita Mičiulienė
 
Vol 35, No 3 (2013) Lėtinių neurologinių sutrikimų įtaka vaikų gyvenimo kokybei Santrauka   PDF
Janina Kiušaitė, Viktorija Kuodytė
 
Vol 40, No 1 (2015) Lietuvos ir Vengrijos vaikų globos sistemų palyginimas Santrauka   PDF
Dalia Stražinskaitė, Giedrė Kvieskienė
 
Vol 35, No 3 (2013) Lietuvos šeimos teisės raida 1990–2000 m.: etapai, problemos Santrauka   PDF
Leonas Virginijus Papirtis, Henrikas Šadžius
 
51 - 75 viso 233 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>