Author Details

Žadeikaitė, Loreta

  • Vol 38, No 2 (2014) - Ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas
    Socialinio pedagogo socioedukacinės aplinkos tobulinimas panaudojant IKT
    Santrauka  PDF
  • Vol 43, No 2 (2016) - Kronika
    Reikšmingas Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto mokslininkės Auksės Petruškevičiūtės disertacijos pripažinimas
    Santrauka  PDF