Vol 35, No 3 (2013)

Turinys

Straipsniai

Pratarmė
Sigita Burvytė
Lietuvos šeimos teisės raida 1990–2000 m.: etapai, problemos PDF
Leonas Virginijus Papirtis, Henrikas Šadžius
Duomenimis grįstos švietimo reformos ir pasiekimų sąsajos su vaiko gerove PDF
Vytautas Kvieska
Vaiko ir mokyklos saugumo vertinimo klausimynas: indikatoriai ir faktorinė validacija PDF
Gediminas Merkys, Antanas Bagdonas, Daiva Burbelienė
Vaikas ant asfalto (miesto vaikas) – „rizikos“ vaikas PDF (English)
Audronė Juodeikaitė
Seksualinis vaikų išnaudojimas: charakteristikos, priežastys, identifikavimas ir prevencija PDF
Renata Giedrytė, Judita Venckevičienė
Lėtinių neurologinių sutrikimų įtaka vaikų gyvenimo kokybei PDF
Janina Kiušaitė, Viktorija Kuodytė
Šeimos ir ikimokyklinių ugdymo institucijų bendradarbiavimas: pozityviosios tėvystės skatinimo aspektas PDF
Sigita Burvytė
Vaikystėje patirtų drausminimo būdų kritinė refleksija PDF
Teresė Nijolė Liobikienė
Šeimos reikšmė aukštesniųjų klasių mokinių profesiniam apsisprendimui PDF
Aldona Palujanskienė, Irma Kačinienė
Auklėjimo bendradarbiaujant pagalba tėvams po skyrybų PDF (English)
Elena Ondrušková
Šeimos mediacijos socioedukaciniai aspektai PDF (English)
Jana Pružinská
Šeimos fotografijos raida ir jos ugdomasis diskursas
Vaidotas Grigas