Vol 34, No 2 (2013)

Turinys

Straipsniai

Pratarmė PDF
Giedrė Kvieskienė
Asmenybės ugdymo išplėtimas kaip inovatyvi pozityviosios socializacijos metodologija PDF (English)
Gregory Sandstrom
Žmogiškojo kapitalo stiprinimo galimybės ugdant socialiai atsakingą asmenybę PDF
Marija Mendelė - Leliugienė
Sėkmingai veikiančios projektų komandos kompetencijų struktūros teorinės ir empirinės prielaidos PDF
Renaldas Čiužas, Justinas Monkevičius
Švietimo pagalba: norminių aktų analizė PDF
Rolandas Zuoza
Verslo organizacijų nuostatos teikti socialinę pagalbą mokiniams PDF
Renaldas Čiužas, Nerijus Vidžiūnas
Aukštesniųjų klasių mokinių verslumo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose PDF
Angelė Jelagaitė, Lina Kairiūkštienė
Nepilnamečių justicijos sistemos darbuotojų mokymai: tobulinimo diskursas PDF
Vilija Targamadzė
Socialinių darbuotojų profesiniai vaidmenys identifikuojant prekybos žmonėmis aukas: Norvegijos atvejo analizė PDF (English)
Sissel Fredheim, Giedrė Kvieskienė
Daugiafunkcių centrų veiklos prielaidos ir galimybės PDF
Giedrė Misiūnienė, Giedrė Tumosaitė
Reflektyviojo modelio taikymo teorinės prielaidos socialinių darbuotojų rengime PDF
Violeta Vaicekauskienė, Renaldas Čiužas
Ar socialinis kapitalas iš tiesų yra ekonominis kapitalas? PDF (English)
Tatiana Shapovalova

Recenzijos

Giedrės Kvieskienės ir Vytauto Kvieskos monografios „Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms“ recenzija PDF
Danas Arlauskas