Vol 33, No 1 (2013)

Turinys

Straipsniai

Pratarmė PDF
Irena Zaleskienė
Darželinukų demokratinio dalyvavimo bei pilietinio ugdymo galimybės ir aplinkos parengtis PDF (English)
Stefan Danner, Živilė Jonynienė
Mokykla kaip socialinės įterpties bendruomenė: įtraukiamosios strategijos PDF (English)
Monika Miliušienė, Vaiva Zuzevičiūtė
IX–X klasių delinkventinio elgesio mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas PDF
Birutė Žygaitienė, Eliza Norkuvienė
Socialinė atsakomybė, mokinių požiūriu: Graikijos, Čekijos ir Lietuvos atvejai PDF (English)
Irena Zaleskienė, Ifigeneia Vamvakidou, Jelena Petrucijová
Socialinės inovacijos ir partnerystė socialinei sanglaudai stiprinti: mokytojų rengimas ir globalizacija PDF (English)
James Daly
Integracinių gebėjimų ugdymosi galimybės aukštojo mokslo institucijose PDF (English)
Ilze Ivanova, Antra Roskoša
Socialinės sanglaudos stiprinimas: suaugusiųjų mokymasis savanoriaujant PDF (English)
Genutė Gedvilienė, Dalia Staniulevičienė, Christian Gridel
Socialinės partnerystės strategijos specialiųjų poreikių turinčių asmenų socializacijos procese PDF
Renaldas Čiužas, Violeta Vaicekauskienė