Vol 50, No 3 (2018)

Turinys

Straipsniai

Pokomunistinių valstybių socialiniai modeliai PDF
Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė, Raimundas Dužinskas
Žiniasklaidos požiūrio analizė pasitikėjimo vyriausybe patikimumui matuoti PDF (English)
Vladislav Petkevič
Pozityviosios komunikacijos scenarijus formuojant keturių įpročių modelį PDF
Giedrė Kvieskienė, Sigita Burvytė
Ekonominės plėtros vertinimas Lietuvos pavyzdžiu PDF
Irena Danilevičienė
Technologijų dalyko turinio kaita PDF
Marijana Juralovič
Nuostolių baimės efekto problematika PDF
Viktorija Tauraitė
Formuojamojo vertinimo raiška Lietuvos mokyklose: ką rodo nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai? PDF
Irena Raudienė

Kronika

Pedagogų poreikio prognozavimo sistema PDF
Giedrė Kvieskienė
Vilijos Targamadzės mokslo studijos „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo linkmės“ recenzija PDF
Vilija Grincevičienė
Giedrės Kvieskienės ir Vytauto Kvieskos monografija „Inovatyvi edukacija: socialinės komunikacijos diskursas“ recenzija PDF
Vilija Targamadzė