Vol 49, No 2 (2018)

Turinys

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys PDF
Socialinis Ugdymas Nr. 49

Straipsniai

Sumaniosios miesto komunikacijos lyginamoji analizė: Buėjos (Kamerūnas) ir Vilniaus (Lietuva) savivaldybių atvejis PDF (English)
Mercy Teme Etoke, Giedrė Kvieskienė, Gulay Ugur Goksel
Geros mokyklos pažangos sampratos naratyvas PDF
Vilija Targamadzė, Gintautė Žibėnienė
Z kartos vertybinis portretas – vartotojiškos visuomenės atspindys? PDF
Elena Kocai
Socialiai atsakingos įmonės vertinimas Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto pavyzdžiu PDF
Vaida Pilinkienė, Evelina Velykytė, Giedrė Dekerytė, Audrius Imbrazas
Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas kaip sėkmingo vaiko mokymosi prielaida PDF
Irena Raudienė
Studentų tarptautinio mobilumo Europos Sąjungos šalyse veiksniai ir jų vertinimas PDF (English)
Simona Biveinytė, Raimundas Dužinskas
Socialinės globos įstaigų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, teikiamų paslaugų kokybės vertinimas PDF
Jolita Gečienė, Vida Gudžinskienė

Kronika

Sumanaus miesto ir gyvenimo kokybės sąsajų tyrimai PDF
Giedrė Kvieskienė

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys PDF
Socialinis Ugdymas Nr. 49