Vol 47, No 3 (2017)

Turinys

Straipsniai

Ugdytojų pozityvus edukacinis pokalbis kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų harmoningo ugdymosi užtikrinimo sąlyga PDF
Sigita Burvytė
Žinių valdymo strategijos taikymo nauda viešbučių sektoriuje: teorinis aspektas PDF
Dalia Perkumienė, Vilmantas Karpis
Socialinės inovacijos ir kūrybiškumas švietimo ir inovacijų politikos kontekste PDF
Liutauras Labanauskas
Prisitaikymo prie socialinių ir ekonominių aplinkos pokyčių galimybių vertinimas: kompleksinės pagalbos sistemos modeliavimas rajone PDF
Viktorija Pankova
Laimės pažadas vartotojiškoje visuomenėje PDF
Edvardas Čiuldė, Rita Garškaitė, Rita Mičiulienė
Šiuolaikinė tėvystė socialinių pokyčių kontekste: teorinė ir empirinė analizė PDF (English)
Martyna Kawińska
Asumpcionistinis ugdymas: mokinių socializacijos diskursas PDF
Danguolė Gervytė
Lyginamoji Japonijos ir Lietuvos sumaniosios šeimos edukacijos analizė PDF (English)
Chihiro Yamamoto, Giedrė Kvieskienė
Maisto stygiaus kaip globalios problemos iššūkiai PDF
Raimundas Dužinskas
Vyresnio amžiaus asmenų situacijos šalies darbo rinkoje pokyčiai demografinės raidos kontekste PDF
Laima Okunevičiūtė - Neverauskienė, Arūnas Pocius
Įmonių finansinio stabilumo vertinimas – vienas iš sėkmingo investavimo komponentų PDF
Alina Kvietkauskienė
Gatvės benamių gyvensena: Vilniaus miesto „bastūnų“ kasdienio gyvenimo ypatumai PDF
Elena Kocai
Sumaniosios edukacijos įgalinimas mažinant savižudybių rizikas PDF
Eglė Celiešienė, Giedrė Kvieskienė
Nerealizuoti socialinės lyties uždaviniai kaip suicidinio elgesio riziką didinantis veiksnys: istorinė-kultūrinė reiškinio analizė PDF
Vilius Šadauskas

Kronika

Kronika PDF
Giedrė Kvieskienė