Vol 45, No 1 (2017)

Turinys

Straipsniai

Socioedukacinis klasteris kaip vaikų dienos centro veiklos dekompozicijos galimybė: kūrimo diskursas PDF
Vilija Targamadzė
Į studentą orientuoto mokymo(si) taikant įvairius metodus proceso analizė: Lietuvos, Lenkijos ir Slovėnijos atvejis PDF (English)
Indrė Knyvienė, Dalia Perkumienė, Irena Marinko, Andrew Gołębiowski
Svarstomosios demokratijos implikacijos švietimo politikai: tarp etikos ir politikos PDF
Vaidotas Valantiejus
Ekonominės migracijos pasekmės šeimai: Lietuvos ir Lenkijos studentų požiūris PDF (English)
Małgorzata Szyszka
Socialinių darbuotojų požiūris į vaikų globos namuose augančių vaikų ryšius su biologiniais tėvais PDF
Sigita Burvytė, Elena Kocai
Fotografija specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo procese PDF
Vaidotas Grigas
Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys PDF
Regina Giedrienė

Kronika

An Overview about the German Educational System PDF (English)
Lisa Fidler