Vol 41, No 2 (2015)

Turinys

Straipsniai

Sumanioji edukacija – socialinėms industrijoms PDF
Giedrė Kvieskienė
Jaunimo dalyvavimo globalizuotoje darbo rinkoje aspektai: Lietuvos ir Baltarusijos atvejai PDF (English)
Sonata Matakaitė, Gintautas Bužinskas, Olga Likhachova, Irina Lashuk
Jaunų žmonių pasirengimas tėvystei ir motinystei PDF
Sigita Burvytė
Socialinio verslo ir verslumo kompetencijų sąsajos PDF
Vytautas Kvieska
Socialinės inovacijos bendruomenėje PDF
Kristina Smirnovaitė
Mokymosi sutrikimai ir vaiko socializacija PDF
Regina Giedrienė, Inga Narutavičiūtė
Vaikų įtraukties į ugdymą galimybės panaudojant IKT: mokinių požiūris PDF
Rokas Gulbinas, Irmantė Arkušauskaitė
Bendrojo ugdymo mokyklos socialinio pedagogo galimybės taikyti mediaciją savo darbe PDF
Rita Ilgūnė-Martinėlienė, Žana Rympo
Skirtingų kartų anglų kalbos mokytojų gerovė jų profesinėje veikloje PDF (English)
Linda Grīga, Linda Daniela
Socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikis PDF
Sigita Burvytė
Valdo Pruskaus kelias sociologijoje PDF
Elena Kocai, Vilija Grincevičienė