Vol 37, No 1 (2014)

Turinys

Pratarmė

Pratarmė
Renaldas Čiužas

Jaunimo socialinis ugdymas

Ugdymo karjerai procese veikiantys subjektai istoriniame kontekste PDF failas
Jurgita Surgėlienė, Nijolė Bankauskienė
Pilietinio ugdymo įtaka Lietuvos jaunimui Full text PDF (English)
Justina Saveikaitė
Būsimų socialinių pedagogų aktyvaus pilietiškumo ugdymosi galimybės pedagogo asistento praktikos procese PDF failas
Irena Zaleskienė, Rima Černiuvienė
Nepilnamečių grupinio nusikalstamumo prevencija PDF failas
Rita Ilgūnienė
Būsimų sutuoktinių pasirengimas ugdyti vaikus šeimoje, susituokus antrą kartą PDF failas
Kęstutis Ralys, Gediminas Navaitis

Suaugusiųjų socialinis ugdymas

Švietimo ir mokslo vaidmuo formuojantis asmenybei XXI amžiuje PDF (rusų k.)
Тамила Валентиновна Новицкая
Naujų technologijų diegimas kaip vienas iš būdų siekiant harmonizuoti švietimo sistemas PDF (rusų k.)
Ирина Игоревнва Гамерская
Besimokančių suaugusiųjų poreikių tenkinimo tyrimas: Kauno suaugusiųjų mokymo centro atvejis PDF failas
Vitalijus Vėteris, Renaldas Čiužas
Socialinė komunikacija įvairiose edukacinėse sistemose Full text PDF (English)
Józef Podgórecki, Giedrė Kvieskienė
Socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos galimybių patikra socialinės atskirties įveikose (metodologinis aspektas) PDF failas
Irena Leliūgienė, Angelė Kaušylienė
Tvariosios inovacijos socialinio darbo praktikoje: iššūkių ir galimybių kontūrai Full text PDF (English)
Vilija Targamadzė, Eglė Celiešienė

Ugdytojų kompetencijų plėtra

Socialinio pedagogo IKT įrankiais praturtinamos edukacinės aplinkos prieinamumas, svarba ir taikymas PDF failas
Loreta Žadeikaitė, Rokas Gulbinas
Pedagoginės sąveikos optimizavimas taikant genetinę-psichologinę reflektyviojo komunikavimo ir mokymo programą PDF (rusų k.)
Зоряна Ярославовна Ковальчук
Tarpdalykinės jungtys kaip mokymosi proceso valdymo priemonė Full text PDF
Valentyna Dmytrivna Shvets
Eksperimentinis būsimų fizikos mokytojų metodinės kompetencijos vertinimas PDF (rusų k.) (English)
Владислав Александрович Нижегородцев
Kompetentingas požiūris į finansų matematikos studijas PDF (rusų k.) (English)
Янина Владимировна Гончаренко, Александра Сергеевна Сушко

Recenzijos

Dr. Renaldo Čiužo monografijos rankraščio „Mokytojo kompetencijos: profesinio meistriškumo siekis“ recenzija PDF failas
Palmira Jucevičienė
Dr. Renaldo Čiužo monografijos rankraščio „Mokytojo kompetencijos: profesinio meistriškumo siekis“ recenzija PDF failas
Ona Monkevičienė