Pratarmė

Giedrė Kvieskienė, Renaldas Čiužas

Santrauka


Šiame tome pristatome Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos tyrėjų darbus ir pirmą kartą bandome integruoti ilgalaikius interaktyvius metodus, akademinį mokslinį švietimą su asmens įgalinimo paieška. Mokslininkai ir praktikai edukaciją priskiria prie sėkmingiausių asmens įgalinimo metodikų. Savo tyrimuose mokslininkai bando pristatyti kaip jie bando susidoroti socialinio bendravimo įgūdžių paieška, kaip komandinis darbas padeda atskleisti geresnę karjeros sklaidą ir veiksmingą idėjų pristatymą. Vidinė motyvacija, žinių sklaida ir meistriškumas pagrindžiamas konstruktyvais argumentais ir emocinio intelekto plėtojimo pavyzdžiais. Kūrybiškumas ir sumanumas yra laikomas visą gyvenimą pažangą konstruojančia paradigma, todėl turi remtis praktikos pažinimu ir analize. Šia linkme, rinkinyje ir teikiamos mokslinės publikacijos, kurios tikimės padėti ieškoti ir rasti naujas interaktyvias ir ilgalaikes strategijas ir ieškoti jų sąlyčio taškų. Šiame tome bandome ieškoti sąveikos ir sutarimo tarp skirtingų požiūrių, kurios gyvenime nuolat sąveikauja , ir kurios ir teikia mokslui tą gyvybę, kuri turi išryškinti daugelį besivystančių tendencijų švietime ir suteikti jų reikšmės apžvalgas, o ne vien nustatytus faktus ir jų formalaus aprašymo sistemas. Pradedame diskusiją apie fundamentaliųjų ir socialinių mokslų integraciją ir bendrų sąlyčio taškų ir kompetencijų paiešką. Ši paieška turėtų mums padėti išsigryninti bendras socialinio ugdymo kompetencijas ir atrasti atsakymus tarpdalykinės integracijos ir į šiandien Europoje vienas skaudžiausias jaunimo nedarbo ir kitas socialines problemas. Š.m. kovo 2013 5,7 mln. jauni žmonės buvo bedarbiai ES-27, iš jų 3,6 mln buvo euro zonoje. Jaunimo nedarbo lygis buvo 23,5% ES- 27 ir 24% euro zonoje , palyginti stabilus per mėnesį, tačiau padidėjo atitinkamai 0,9 procentinio punkto ir 1,5 procentinio punkto palyginti su kovo 2012. Kovo 2013 didžiausias žemiausias nedarbo lygis buvo užfiksuotas Vokietijoje ir Austrijoje (po 7,6%) ,Nyderlandai (10,5 %), o Graikijoje daugiausia (59,1 % sausį 2013 “) , Ispanija (55,9 %) , Italija ( 38,4%) ir Portugalijoje (38,3 %).


Visas tekstas:

PDF