Šeimos fotografijos raida ir jos ugdomasis diskursas

Vaidotas Grigas

Santrauka


Straipsnyje analizuojama šeimos fotografija kaip atskira socialinės fotografijos tema, tikrovės fiksavimo priemonė, būdas ir metodas. Nagrinėjamas fotografijos vertinimas ir poveikis puoselėjant šeimos vertybes. Fotografijos istorinė raida ir šiandienis panaudojimas aptariamas ne tik meniniu ir vizualizacijos aspektu, bet ir analizuojamas kaip šeimos istorijos dokumentavimas bei kaip ugdomasis metodas.

Esminiai žodžiai: socialinė fotografija, ugdomasis diskursas.