Auklėjimo bendradarbiaujant pagalba tėvams po skyrybų

Elena Ondrušková

Santrauka


Remiantis moksliniais tyrimais ir konsultavimo praktika, daugumai tėvų po skyrybų iškyla klausimų, kaip auklėti vaikus ir kaip tėvai tai gali daryti kartu. Pastaraisiais metais (dėl pasikeitusių šeimos įstatymų) nustatyta nemažai atvejų, kai abu tėvai po skyrybų nori rūpintis savo vaikais ir kartu bendradarbiauti auklėdami ir užtikrindami esminius fizinius ir psichologinius savo vaikų poreikius. Straipsnyje nagrinėjami vaikų apsaugos, taip pat globos klausimai ir teisės aktai praėjus keletui metų po skyrybų. Yra įvairių būdų, kuriuos tėvai po skyrybų galėtų taikyti ir gauti paramą siekdami pozityvaus vaikų auklėjimo. Jie gali stengtis padėti vienas kitam patys savo noru, pavyzdžiui, kreipdamiesi į šeimos konsultavimo centrus. Kita galimybė – teismas įpareigoja abu tėvus globoti nepilnametį po skyrybų. Slovakijoje šiuo metu yra rengiama bandomoji programa. tai padėtų tėvams po skyrybų bendradarbiauti ir savanoriškai ar privalomai pasiskirstyti teiktiną pagalbą. Šiame straipsnyje analizuojami minėtos programos tikslai, turinys, programa, metodai.

Esminiai žodžiai: kooperacinio auklėjimo pagalba tėvams po skyrybų, vaikai, paramos programa, prevencija.


Visas tekstas:

PDF (English)