Šeimos reikšmė aukštesniųjų klasių mokinių profesiniam apsisprendimui

Aldona Palujanskienė, Irma Kačinienė

Santrauka


Atliktas 109 aukštesniųjų klasių mokinių, gyvenančių kaime ir rajono miestelyje, profesinių apsisprendimų tyrimas. Gilintasi į tėvų vaidmenį formuluojant ateities tikslus. Nustatyta, kad sėkmingam jaunuolių profesiniam apsisprendimui reikšminga pilna, bendraujanti, įtraukianti jaunuolį į bendrą darbą šeima. Labiausiai paplitęs tėvų taikomas orientavimo būdas – skatinimas mokytis ir pritarimas jaunuolių pasirinkimams. Kaime gyvenantys tėvai kartu su vaikais ieško informacijos internete, miestelyje – skatina vaikus dalyvauti atvirų durų dienose būsimose mokymosi įstaigose. tyrimas atskleidė profesijų tęstinumo tendencijas – kaime gyvenantys jaunuoliai planuoja, kaip ir jų tėvai, dirbti žemės ūkyje ir įsigyti žemdirbiškas profesijas, o miestelyje – pratęsti medicinos darbuotojų profesijų tradicijas. Šeimose puoselėjamos vertybės adekvačios profesinei veiklai. tiek kaime, tiek miestelyje gyvenantys jaunuoliai nurodė sąžiningumo, atsakomybės, pagarbos vertybes, puoselėjamas tėvų šeimoje.

Esminiai žodžiai: vertybės, šeima, aukštesniųjų klasių mokiniai, profesinis apsisprendimas, profesijos tęstinumas.


Visas tekstas:

PDF