Vaikystėje patirtų drausminimo būdų kritinė refleksija

Teresė Nijolė Liobikienė

Santrauka


Remiantis grupinių (focus) diskusijų kokybinio tyrimo duomenimis, aptariami vaikystėje patirti drausminimo būdai. dažniausiai patirtos bausmės buvo neadekvačios prasižengimui, išgyventos kaip neteisybė, pyktis, baimė ir nusivylimas. Kognityviniu požiūriu bausmė, suvokiama kaip tėvų emocijų išraiška, nemoko pozityvaus elgesio. Pastebėta, kad kai kurie asmenys išgyvena pyktį savo tėvams, dėl to sutrinka bendravimas su tėvais. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad tyrimo dalyviai dėl lojalumo konflikto su savo tėvais linkę tokius pat drausminimo metodus taikyti ir savo vaikams. straipsnyje pateikiamos įžvalgos, kaip panaudoti išgyventos patirties kritinę refleksiją tėvų mokymo grupėse.

Esminiai žodžiai: tėvystė, drausminimas, ambivalentiški jausmai, lojalumo konfliktas.


Visas tekstas:

PDF