Seksualinis vaikų išnaudojimas: charakteristikos, priežastys, identifikavimas ir prevencija

Renata Giedrytė, Judita Venckevičienė

Santrauka


Atliekant seksualinio vaikų išnaudojimo tyrimą buvo taikomas grupinių (focus) diskusijų metodas. siekiant ištirti skirtingų grupių žinojimą, suvokimą, nuomones, įsitikinimus apie seksualinio vaikų išnaudojimo problemą Lietuvoje surengtos trys grupinės (focus) diskusijos. straipsnyje, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, išryškinamos nukentėjusiųjų nuo seksualinio išnaudojimo charakteristikos, seksualinio vaikų išnaudojimo kaltininkų charakteristikos, seksualinio vaikų išnaudojimo priežastys, išryškinamos pagrindinės problemos identifikuojant ir išaiškinant seksualinio išnaudojimo atvejus bei aptariamos trijų grupinių diskusijų dalyvių nuomonės apie seksualinio vaikų išnaudojimo prevencines priemones.

Esminiai žodžiai: viktimizacija, seksualinis vaikų išnaudojimas, auka, smurtautojas, prevencija.


Visas tekstas:

PDF