Duomenimis grįstos švietimo reformos ir pasiekimų sąsajos su vaiko gerove

Vytautas Kvieska

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas švietimo reformų poveikis ugdymo rezultatų kokybei. taip pat nurodomos prielaidos švietimo sistemos efektyvumui didinti, pateikiami grafikai, parodantys ES šalių mokymosi rezultatų ir finansavimo, mokytojų atlyginimų ir vaiko gerovės priklausomybę. aptariami pagrindiniai vaiko gerovės indekso matavimo bruožai.

Esminiai žodžiai: švietimo reforma, valstybinė švietimo strategija, sumani visuomenė, kokybė, vaiko gerovė.


Visas tekstas:

PDF