Lietuvos šeimos teisės raida 1990–2000 m.: etapai, problemos

Leonas Virginijus Papirtis, Henrikas Šadžius

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos šeimos teisės idėjų raida, politiniai, ekonominiai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai, lėmę civilinę teisėkūrą. Nagrinėjamas santuokos ir šeimos kodekso kūrimo procesas, priėmus Lietuvos respublikos Konstituciją. aptariami šeimos teisėkūros politikoje vykę kokybiniai persilaužimo metai, pereinant į naują šeimos teisės raidos etapą. akcentuojamos įstatymų leidėjų pastangas tobulinti šeimos teisės modelį. tyrimo medžiaga sisteminama pagal esmingiausius santuokos ir šeimos kodekso rengėjų veiklos etapus. analizuojamos iškilusios alternatyvios idėjos, kurios paskutiniame variante išsikristalizavo į civilinio kodekso trečiosios knygos – „Šeimos teisė“ – modelį. daroma išvada, kad tiriamo laikotarpio pabaigoje Lietuva galutinai atsikratė tarybiniais metais egzistavusios socialistinės šeimos teisės doktrinos ir kartu įsitvirtino europinės šeimos teisės kultūros terpėje.

Esminiai žodžiai: šeimos teisė, kodeksas, evoliucija, etapai, problemos.


Visas tekstas:

PDF