Ar socialinis kapitalas iš tiesų yra ekonominis kapitalas?

Tatiana Shapovalova

Santrauka


Straipsnyje, remiantis moksliniais šaltiniais, analizuojama „kapitalo“ ir „socialinio kapitalo“ fenomenai kaip ekonominės ir išmatuojamos kategorijos. Mokslinių įžvalgų pagrindą sudaro sutapimų bei kriterijų vienodinimas bei bendrų kriterijų paieška. Autorė pagrindžia išvadą, kad socialinis kapitalas turi daugiau bruožų su žmogiškuoju intelektiniu nei fiziniu kapitalu. Lygindama šiuos fenomenus autorė ieško teorinių fizinio ir socialinio kapitalo sąsajų ir modelių bei formų išraiškų.

Esminiai žodžiai: kapitalas, socialinis kapitalas, fizinis kapitalas, kapitalo formos, ekonominis augimas.


Visas tekstas:

PDF (English)