Daugiafunkcių centrų veiklos prielaidos ir galimybės

Giedrė Misiūnienė, Giedrė Tumosaitė

Santrauka


Sprendžiant nepakankamos švietimo paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą, Lietuvoje kuriami daugiafunkciai centrai, kurių paskirtis – tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, telkiant valstybinius ir privačių finansų ir intelekto išteklius. Daugiafunkciai centrai turėtų padėti kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo, apimančio įvairaus amžiaus gyventojų grupes ir jų poreikius, koncepciją. Straipsnyje analizuojama daugiafunkcių centrų ir jiems savo veikla artimiausių įstaigų socio - edukacinės veiklos organizavimo patirtis užsienio šalyse, pateikiamos daugiafunkcių centrų galimos veiklos ir tendencijos Lietuvoje. Pristatoma teorinė universalių daugiafunkcių centrų veiklos tarptautinės patirties analizė. Straipsnis paremtas atliktu kokybiniu tyrimu, taikant ekspertų metodą. Analizuojant empirinio tyrimo rezultatus išryškinamos atsiradimo priežastys, paskata jiems steigti Lietuvoje, išryškinamos galimos universalių daugiafunkcių centrų veiklos kryptys (sritys), paskirtis, perspektyvos.

Esminiai žodžiai: daugiafunkcis centras, kaimo bendruomenė, švietimo prieinamumas, švietimo ir socialinės paslaugos, socioedukacinė ir kita pagalba per veiklą, mokymosi visą gyvenimą galimybė.


Visas tekstas:

PDF