Nepilnamečių justicijos sistemos darbuotojų mokymai: tobulinimo diskursas

Vilija Targamadzė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programos įgyvendinimas. Pateikta Teisės institutui informacija rodo, kad ją įgyvendina keturios institucijos: LR teisingumo ministerija, LR švietimo ir mokslo ministerija, Kalėjimų departamentas ir Policijos departamentas. Mokymai analizuojami, parenkama tematika, vyksta tikslinių grupių atranka, kokybės vertinimas kvalifikacinių reikalavimų lektoriams ir kitais klausimais. Ši analizė parodė, kad mokymai stokoja sistemingumo, tobulintinas jų įgyvendinimas, pasigendama tarpžinybinio bendradarbiavimo. Todėl derėtų sukonstruoti sisteminių tęstinių mokymų modelį, jį pagrindžiant mokymų poreikio, turinio ir formų derme, orientuojantis į tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ir atlikti kitą veiklą, siekiant tobulinti šios programos įgyvendinimą. Tuo tikslu pateikiamos Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programos įgyvendinimo analizės išvados ir rekomendacijos jai tobulinti.

Esminiai žodžiai: nepilnamečių justicija, prevencija, programos, vertinimas.


Visas tekstas:

PDF