Švietimo pagalba: norminių aktų analizė

Rolandas Zuoza

Santrauka


Straipsnyje analizuojami švietimo pagalbą reglamentuojantys teisės aktai, strategijos, dokumentai. Vienas veiksmingiausių būdų sudaryti sąlygas kokybiškai švietimo pagalbai – sukurti modernius, dinamiškus, duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstus teisės aktus. Straipsnyje analizuojama nacionalinių teisės aktų kaita, jų turinys, sąsajos, tarptautiniai vertinimai, formuluojamos problemos. Nagrinėjami visi parengti Švietimo įstatyme numatyti švietimo pagalbą reglamentuojantys teisės aktai, atspindintys Valstybinėje švietimo strategijoje numatytą švietimo pagalbos aspektą. Atliekant tyrimą taikyti stebėjimo, mokslinės ir norminės literatūros analizės, tyrimo dalyvaujant (participatory research) metodai.

Esminiai žodžiai: švietimo pagalba, psichologinė pagalba, specialioji pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė-pedagoginė pagalba, Vaiko gerovės komisija.


Visas tekstas:

PDF