Sėkmingai veikiančios projektų komandos kompetencijų struktūros teorinės ir empirinės prielaidos

Renaldas Čiužas, Justinas Monkevičius

Santrauka


Straipsnyje aptariamos sėkmingos projektų komandos veiklos prielaidos, analizuojamos ir sisteminamos kompetencijos, reikalingos sėkmingai projektinės komandos veiklai. Teorinių ir empirinių prielaidų pagrindu pateikiama sėkmingai veikiančios projektų komandos kompetencijų struktūra. Straipsnyje į projektų komandos kompetencijų struktūrą žvelgiama ne tik iš komandinio darbo, bet ir projektinės veiklos ypatumų bei projekto vykdymo etapų perspektyvos.

Esminiai žodžiai: kompetencijos, projektų komanda, projektų vykdymo etapai.


Visas tekstas:

PDF