Žmogiškojo kapitalo stiprinimo galimybės ugdant socialiai atsakingą asmenybę

Marija Mendelė - Leliugienė

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama viena iš aktualiausių šiandienių problemų – žmogiškojo kapitalo stiprinimas ir socialinės atsakomybės plėtra. Iškeliama socialiai atsakingos asmenybės ugdymo poreikio svarba keturioms suinteresuotoms grupėms (valstybei, visuomenei, šeimai, verslui). Remiantis suinteresuotų grupių reiškiamo tam tikrų asmenybės savybių poreikio apibendrintais duomenimis, asmenine darbo patirtimi, žiniomis, intuicija ir įžvalgomis, sudarytas socialiai atsakingos asmenybės hipotetinis modelis. Pateikiamas socialiai atsakingos asmenybės trimatis ugdymo modelis ir pagal jį įgyvendinamos programos „Aš esu kūrėjas“ tripakopio ugdymo proceso loginė matrica. Taip pat pristatomas kokybinis programos „Aš esu kūrėjas“ tyrimas, supažindinama su programos nauda ir rezultatais.

Esminiai žodžiai: socialinė atsakomybė, žmogiškasis kapitalas, socialiai atsakinga asmenybė.


Visas tekstas:

PDF