Asmenybės ugdymo išplėtimas kaip inovatyvi pozityviosios socializacijos metodologija

Gregory Sandstrom

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama, kaip išplėsti asmenybės ugdymą, papildant pozityviosios socializacijos samprata, plėtojant socialines inovacijas ir skatinant tautiečius grįžti į tėvynę. Norint pasiekti atvirkštinę emigraciją būtina nuo teorinių sampratų pereiti prie praktinės socialinės pedagogikos, kuri padėtų įtvirtinti tautos identitetą ir skatinti susigrąžinti tautinį orumą ir pasididžiavimą, strategijų kūrimo ir įgyvendinimo. Švietimo sistema yra vienas iš pagrindinių viešųjų šaltinių, kurie gali įskiepyti naują etikos viziją. G. Sandstromas (2011) pratęsia universitetinę asmenybės judėjimo idėją, kuri yra kilusi iš Kembridžo universiteto pirmą kartą 1873 m. panaudotos „Išplėstosios edukacijos“ („Extension Education”) sąvokos, iki partnerystės ir bendradarbiavimo paslaugų išplėtimo (inovacijų difuzijos idėjos: Jungtinių Amerikos Valstijų modelis), prasidėjusio XX a. pradžioje, taip pat Kanados komunikacijos grando McLuhano įžvalgų 1960 ir 1970 m., įtvirtinusių postindustrinės informacijos epochos iššūkius. Straipsnyje pristatoma žmogaus ugdymo išplėstinė metodika kaip būdas plėtoti pozityviąją socializaciją – tai Lietuvai gali padėti sprendžiant demografines ir emigrantų sugrąžinimo problemas, su kuriomis susiduriama. 

Esminiai žodžiai:


Visas tekstas:

PDF (English)