Socialinės partnerystės strategijos specialiųjų poreikių turinčių asmenų socializacijos procese

Renaldas Čiužas, Violeta Vaicekauskienė

Santrauka


Specialiųjų poreikių turinčių asmenų socializacijos procesas yra glaudžiai susijęs su socialine partneryste, kuri lemia sėkmingas partnerių tarpusavio sąveikas bei ryšius, padedančius asmeniui socializuotis bendroje veikloje. Šiame straipsnyje analizuojamos specialiųjų poreikių turinčių asmenų partnerystės strategijos ir jų įgyvendinimo savitumai skirtingose specialiųjų poreikių asmenų globos bei ugdymo institucijose. Pateikiami trijų partnerystės strategijų tyrimų duomenys remiasi plačia ir gilia mokslinės metodinės literatūros analize ir ilgamete partnerystės strategijų tobulinimo praktika, įgyta tiesiogiai vadovaujant bei tyrinėjant asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, socializacijos veiklą vienoje iš globos institucijų.

Esminiai žodžiai: socialinė partnerystė, partnerystės strategija, specialiųjų poreikių turinčių asmenų socializacija.


Visas tekstas:

PDF