Socialinės sanglaudos stiprinimas: suaugusiųjų mokymasis savanoriaujant

Genutė Gedvilienė, Dalia Staniulevičienė, Christian Gridel

Santrauka


Straipsnyje siekiama parodyti savanoriškos veiklos svarbą socialinės sanglaudos kontekste. Aptariamos skirtingos teorijos ir modeliai, padedantys atskleisti savanoriškos veiklos pobūdį. Atliktas bandomasis tyrimas patvirtina, kad pilietinis žmogaus aktyvumas pasireiškia dalyvaujant savanoriškoje veikloje. Pilietiniam veiksmui atlikti svarbios žmogaus asmeninės savybės. Žmogaus gebėjimas reflektuoti, motyvacija ir žinios yra pamatiniai pilietinio dalyvavimo, sprendimų priėmimo procese.

Esminiai žodžiai: suaugusiųjų mokymasis, savanorystė, dalyvavimas, sprendimų priėmimas, pilietiškumas, refleksija.


Visas tekstas:

PDF (English)