Integracinių gebėjimų ugdymosi galimybės aukštojo mokslo institucijose

Ilze Ivanova, Antra Roskoša

Santrauka


Straipsnyje autorės pristato ir analizuoja studentų integracinių gebėjimų ugdymosi sąlygas aukštojo mokslo institucijose. Autorės tyrimą atliko pasitelkdamos daugiakultūrę universiteto aplinką, todėl straipsnyje pateikia keletą efektyvių įtraukiamųjų strategijų integraciniams gebėjimams ugdyti(is). ypač reikšmingos išvados apie pozityvaus požiūrio į tautinių mažumų studentų mokymąsi kartu su latvių tautybės studentais. Eksperimento metu buvo sukurta palanki bendravimui ir bendradarbiavimui aplinka, kuri padėjo studijų procesą padaryti ypač sėkmingą. Be to, postudijiniu laikotarpiu buvo skatinama kultūrinė, edukacinė ir sportinė veikla: kultūrinės šventės, varžybos, stovyklos, ekskursijos ir parodos. Ši neformalioji komunikacija buvo ypač reikšminga studentų integracinių gebėjimų ugdymuisi.

Esminiai žodžiai: integracija, integraciniai gebėjimai, integracinių gebėjimų ugdymosi vadyba.


Visas tekstas:

PDF (English)