Socialinės inovacijos ir partnerystė socialinei sanglaudai stiprinti: mokytojų rengimas ir globalizacija

James Daly

Santrauka


Straipsnyje pristatoma ir analizuojama trijų universitetų (Lietuvos edukologijos, Vilnius; Seton Hall, Naujasis Džersis, JAV ir Borys Grinchenko, Kijevas, Ukraina) bendradarbiavimo patirtis atnaujinant ir aktualizuojant mokytojų rengimą. Šių universitetų dėstytojai sukūrė ir išbandė demokratinio ugdymo modulį, kuris remiasi šiuolaikinių problemų multidimensiniu svarstymo pobūdžiu. Programa buvo kuriama įsitikinus, kad tarptautinis dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas sudarys efektyvesnes sąlygas mokytojų rengimo tobulinimui, atsižvelgiant į globalizacijos procesus. Studijų modulio pagrindą sudarė pasaulyje žinoma Struktūruotos akademinės kontraversijos metodika (SAC), leidžianti dalyviams atskleisti įvairius požiūrius į diskutuojamą problemą. Be tiesioginių diskusijų auditorijose, projekte dalyvavę studentai turėjo galimybes komunikuoti tarpusavyje, pasinaudodami „virtualiosiomis diskusijų erdvėmis“ (discussion board). Straipsnyje taip pat pristatomas ir empirinis tyrimas, kurio rezultatai atskleidė, kad daugiau nei 80 proc. dalyvavusių studentų yra įsitikinę, jog struktūruotos akademinės kontraversijos metodika padėjo jiems geriau suvokti problemą, sustiprino kritinio mąstymo patirtį, padėjo ugdytis minčių reiškimo, argumentavimo bei klausymosi gebėjimus (www.deliberating.org). Studentai taip pat išreiškė įsitikinimą tokio studijų modulio reikalingumu, ypač tobulinant pedagogų rengimo programas įvairių šalių universitetuose.

Esminiai žodžiai: struktūruota akademinė kontraversija, technologijos, multidimensinė perspektyva.


Visas tekstas:

PDF (English)