Jaunimo verslios aplinkos plėtra: viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimas Kaune

Dovilė Jezukevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje aptariami viešojo ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo teoriniai aspektai. Analizuojama sukurta jaunimo organizacijų verslios aplinkos plėtros schema, įvertinamas Kauno miesto savivaldybės ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimas. Daroma prielaida, kad sektorių bendradarbiavimas sustiprėtų, jeigu Kauno miesto savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos, o jaunimo organizacijos plėstų savo verslią veiklą.

Esminiai žodžiai: versli aplinka, jaunimas, viešasis sektorius, nevyriausybinis sektorius, bendradarbiavimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.12


Visas tekstas:

PDF