Socialinio pedagogo socioedukacinės aplinkos tobulinimas panaudojant IKT

Loreta Žadeikaitė, Rokas Gulbinas

Santrauka


Straipsnyje analizuojama, kaip įgyvendinant švietimo strategines nuostatas, orientuotas į IKT plėtrą, galima modeliuoti socioedukacines aplinkas pasitelkiant IKT ir kaip šiomis galimybėmis galėtų pasinaudoti socialiniai pedagogai savo edukacinėje aplinkoje. Pristatomi atlikto ekspertinio socialinių pedagogų IKT praturtintos edukacinės aplinkos ir IKT priemonių vertinimo rezultatai. Atskleistos IKT galimybės socialinio pedagogo socioedukacinėms funkcijoms atlikti ir veiksmingiau organizuoti socioedukacinę veiklą.

Esminiai žodžiai: socioedukacinė aplinka, socialinis pedagogas, informacijos ir komunikacijos technologijos (IKT), socialiniai tinklai, ugdymas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.11


Visas tekstas:

PDF