Mokyklos vaidmuo, padedant įkalintų tėvų vaikams ir jaunimui: COPING projekto rezultatai

Ben Raikes

Santrauka


Straipsnyje pristatomi ir analizuojami COPING (trejų metų europinio palyginamojo tyrimo) projekto rezultatai. Buvo tiriama, kokį poveikį tėvų įkalinimas daro vaikams Jungtinėje Karalystėje, Rumunijoje, Vokietijoje ir Švedijoje. Autorius, remdamasis COPING projekto duomenimis, apžvelgia kaip efektyviai mokyklos gali, pasiremdamos jaunais žmonėmis ir socialinio darbo profesionalais, padėti įkalintų tėvų vaikams. Tyrimo aktualumą pagrindžia apytiksliai duomenys, kad Europoje yra apie 800 000 vaikų, kurių tėvai uždaryti kalėjimuose. Todėl pagalba tokių tėvų vaikams įgyja išskirtinę reikšmę. Tyrimo duomenys atskleidė, kad tėvų ir ypač motinų įkalinimas nulemia blogą mokyklos lankomumą, ankstyvą mokyklos palikimą, tikėtiną nusikalstamo pobūdžio elgesį. Dėl to labai svarbu palaikyti kokybiškus įkalintų tėvų ir jų vaikų kontaktus, kurie garantuoja vaikų gerovę. Hudersfildo universitete sudaryta komanda susitiko su jaunuoliais (13–16 metų), kurių tėvai yra įkalinti, grupe ir teikė šiems jaunuoliams įvairius scenarijus apie tai, kaip jaučiasi jų įkalintos motinos ir tėvai. Taip buvo ugdoma jaunimo empatija ir skatinamas ryšys su kalinčiais tėvais.

Esminiai žodžiai: COPING projektas, įkalinti tėvai, stigma, pilietiškumas, jaunimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.10


Visas tekstas:

PDF (English)