Jaunimo kultūrų įvairovė: gatvės meno projektai kaip nusikalstamo elgesio prevencija

Vilmantė Aleksienė, Rūta Ambrasaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama gatvės meno subkultūros ištakos, raida ir įtaka jaunimo socializacijos procesui. Pateikiama Lietuvoje gatvės meną profesionaliai plėtojančių menininkų apklausos duomenų analizė, aptariami socialinio meninio projekto ypatumai , įvertinama patirtis dalyvaujant projekte „Cred Ability: kurti ir akredituoti mokymo programą, teikti menus Europos kalėjimuose“. Daroma išvada, kad gatvės meno projektai yra optimalus socialinės rizikos grupių jaunimo įtraukties bei nusikalstamumo prevencijos būdas.

Esminiai žodžiai: jaunimas, įvairovė, gatvės menas, socialiniai meniniai projektai, nusikalstamumo prevencija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.06


Visas tekstas:

PDF