Požiūris į kitokį vaiką: pradinės mokyklos atvejis

Regina Giedrienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas pradinių klasių mokinių požiūris į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) dėl intelekto ir kitų negalių. Trumpai aptariamas Lietuvoje nueitas švietimo sistemos kelias nuo integruoto iki inkliuzinio SUP turinčių vaikų ugdymo, remiantis pasaulyje įsitvirtinusiu inkliuzijos indeksu. Aptariami esminiai inkliuzinio ugdymo principai ir pristatomas tyrimas, kuris išryškino, koks yra įprastinės raidos vaikų požiūris į drauge besimokančius mokinius, turinčius negalią.

Esminiai žodžiai: specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai, negalia, intelekto sutrikimai, fizinė negalia, įtraukusis ugdymas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.05


Visas tekstas:

PDF