Tarpkultūrinės studentų kompetencijos ugdymo(si) veiksniai

Aida Norvilienė

Santrauka


Straipsnyje įvairių mokslininkų idėjų analizės ir autorės atlikto tyrimo pagrindu pateikiama tarpkultūrinės kompetencijos esmė ir struktūra, nagrinėjami reikšmingiausi studentų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui(si) veiksniai. Pristatomi ir analizuojami pedagoginio kvazieksperimento metu gauti rezultatai, leidžiantys įvertinti studentų tarpkultūrinės kompetencijos pokyčius.

Esminiai žodžiai: daugiakultūrė visuomenė, tarpkultūrinė kompetencija, studentai, ugdymosi veiksniai, kvazieksperimentas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.04


Visas tekstas:

PDF