Inovatyvus požiūris į socialinės atsakomybės ugdymo(si) prielaidas

Irena Zaleskienė, Jame K. Daly

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama socialinio ugdymo(si) problematika mokytojų rengimo ir didaktiniu požiūriais. Autoriai kelia ir siekia atsakyti į pagrindinį tyrimo klausimą: kokios socialinio ugdymo (si) metodinės prieigos gali būti efektyviausios globaliame pasaulyje? Pristatomi tarptautinių tyrimų duomenys, rodantys, kad švietimo politikų, praktikų pastangos ne visada yra adekvačios pačių mokinių aktyvumo rodikliams. Todėl straipsnio autoriai daro prielaidą, kad edukacinėje praktikoje taikomos metodologinės ugdymo(si) prieigos ne visada atspindi mokinių lūkesčius, interesus ir poreikius. Galbūt todėl mažėja mokinių motyvacija aktyviems pilietiškumo veiksmams. Pasitelkus mokslinės literatūros šaltinių aprašomąją ir turinio analizę, pateikiamos įžvalgos apie inovatyvias ugdymo(si) metodikas, jas klasifikuojant į keturias pagrindines kryptis: svarstomąją, tinklaveikos, socialinių inovacijų didaktikos ir aktyvaus pilietiškumo. Kiekvienai iš šių krypčių apibūdinti autoriai pasitelkia švietimo politikų ir įvairių šalių tyrėjų atliktas analizes. Įžvalgų ir analizės pagrindu daromos išvados apie tikėtinai efektyviausius socialinės atsakomybės ugdymo (si) metodus.

Esminiai žodžiai: ugdymas, ugdymasis, mokiniai, socialinė atsakomybė, pilietiškumo ugdymas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.02


Visas tekstas:

PDF (English)