Formuojamojo vertinimo raiška Lietuvos mokyklose: ką rodo nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai?

Irena Raudienė

Santrauka


Tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai rodo, kad Lietuvos mokinių pasiekimai yra žemesni nei EBPO šalių narių vidurkis. Nacionaliniu lygmeniu keliami ambicingi tikslai – iki 2021 m. pagerinti mokinių pasiekimus. Šiuolaikinė mokslinė literatūra ir naujausi tyrimai rodo, kad vienas svarbiausių veiksnių siekiant geresnių mokymosi rezultatų yra veiksmingas grįžtamasis ryšys ir kitų formuojamojo vertinimo strategijų taikymas. Nagrinėjant 2014 ir 2015 m. nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenis apžvelgiamos formuojamojo vertinimo raiškos formos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir jų atitiktis mokslininkų suformuluotai formuojamojo vertinimo sampratai.

Esminiai žodžiai: formuojamasis vertinimas, veiksmingas grįžtamasis ryšys, mokytis padedantis vertinimas.


Visas tekstas:

PDF