Nuostolių baimės efekto problematika

Viktorija Tauraitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama nuostolių baimės efekto problematika: neuroetikos samprata ir pagrindiniai principai, neuroetikos sąsajos su neurorinkodara, nuostolių baimės efekto probleminiai aspektai. Pagrindinis dėmesys skiriamas teorinio pobūdžio nuostolių baimės efekto analizei, atskleidžiant problemines sritis, ypač etinių aspektų kontekste. Taigi straipsnyje pateikiamos teorinės įžvalgos nuostolių baimės efekto, neuroetikos ir bendrai – neuromokslų kontekste papildo mokslinių tyrimų įvairovę, ypač lietuvių mokslinės literatūros kontekste.

Esminiai žodžiai: neuroekonomika, nuostolių baimės efektas, neuromokslai, neurorinkodara, neuroetika, elgsena, fMRI.


Visas tekstas:

PDF