Pozityviosios komunikacijos scenarijus formuojant keturių įpročių modelį

Giedrė Kvieskienė, Sigita Burvytė

Santrauka


Kompleksinė pagalba šeimai, emocinė terapija ir kompleksinė praktika yra nevienalytės sritys. Vienas iš šeimos terapijos ar kompleksinės pagalbos tikslų gali būti, pavyzdžiui, šeimos funkcionavimo įvairiuose lygmenyse gerinimas; tarpusavio supratimo stiprinimas ir emocinė šeimos narių parama; gebėjimų įveikti sunkumus ir problemos sprendimo strategijos įvairiose gyvenimo dilemose ir situacijose. Kompleksinė pagalba šeimai yra skirta padėti tėvams geriau suprasti jų vaiko poreikius ir elgesį, įskaitant pozityviosios socializacijos scenarijus laimingam ir sveikam gyvenimui. Lyginamieji duomenys atskleidžia vaiko gerovės politikos ir kompleksinės pagalbos šeimai Lietuvoje sąstingį. Pozityvioji socializacija – pozityvių veiksmų politika (pozityviosios socializacijos scenarijai), kuriais remdamiesi tam tikri asmenys ar jų grupės koreguoja socializacijos subjektų elgseną, siekdami įtvirtinti kultūros pozityviuosius komponentus ir sudaryti užkardą visuomenei nepriimtinų šios kultūros elementų pasekmėms.

Esminiai žodžiai: pozityvioji komunikacija, kompleksinė pagalba, keturių įpročių modelis.


Visas tekstas:

PDF