Pokomunistinių valstybių socialiniai modeliai

Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė, Raimundas Dužinskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojami pokomunistinių valstybių socialiniai modeliai. Pateikta socialinių modelių ir jiems būdingų bruožų analizė įrodo pokomunistinių valstybių socialinių modelių unikalumą, išskirtinumą ir pagrindžia atskiro, į tradicinę socialinių modelių tipologiją netelpančio, pokomunistinio socialinio modelio egzistavimo faktą. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje pateikiama pokomunistinių valstybių socialinių modelių ištakų apžvalga, detaliai išanalizuotas transformacijos laikotarpis, taip pat pateikiama išsami pokomunistinių valstybių socialinių modelių analizė, išskiriant jiems būdingus bruožus, charakteristikas bei identifikuojant tarpusavio skirtumus.

Esminiai žodžiai: pokomunistinės valstybės, gerovės valstybė, socialinis modelis, transformacija.


Visas tekstas:

PDF