Sumanaus miesto ir gyvenimo kokybės sąsajų tyrimai

Giedrė Kvieskienė

Santrauka


[tekstas lietuvių kalba]

Visas tekstas:

PDF