Socialiai atsakingos įmonės vertinimas Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto pavyzdžiu

Vaida Pilinkienė, Evelina Velykytė, Giedrė Dekerytė, Audrius Imbrazas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos, teorijos ir jų kaita, analizuojamos Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto kaip socialiai atsakingos organizacijos įgyvendinamos įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvos. Pateikiami darbo aplinkos, fakulteto darbuotojų požiūriu, vertinimo rezultatai. Nors tyrimo metu nustatyta, kad Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas veikia kaip socialiai atsakinga organizacija, tačiau tokios sritys kaip darbuotojų santykiai su vadovybe, aplinkosaugos sklaida ir darbo sąlygų aspektai vertinami kritiškai.

Esminiai žodžiai: įmonių socialinė atsakomybė, Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas, darbo santykiai, darbo sąlygos.


Visas tekstas:

PDF