Z kartos vertybinis portretas – vartotojiškos visuomenės atspindys?

Elena Kocai

Santrauka


Šiame straipsnyje dėmesys skiriamas Z kartos jaunuoliams ir jų vertybinių orientacijų ypatumams. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama vartotojiškos visuomenės esmė, akcentuojant tokias jos sudedamąsias dalis kaip vertybės ir vertybinės orientacijos, vartotojiškumas, asmens tapatumas. Antroje straipsnio dalyje pristatomi 2016 m. atlikto tyrimo rezultatai. Šiandien esame vartotojai vartotojiškoje visuomenėje. Ypatingas vaidmuo vartotojiškoje kultūroje tenka Z kartai (gimusiems po 1995 metų). Atlikti tyrimai rodo, kad šiems jaunuoliams šiandien būdinga dezorientacija, apatiškumas, blaškymasis tarp priimtinų ir kitų jiems primestų vertybių, o vartojimas tampa vienu iš svarbiausių individualaus gyvenimo stiliaus pagrindų. Pasak britų sociologo A. Giddenso, vartotojiškos visuomenės nariai vertina individualizmą, bet jie taip pat vertina priklausymą tam tikrai grupei – siekia būti panašūs į kitus. Vartotojiška visuomenė turi savitą kultūrą, kuri teikia naujų potyrių ir malonumų. Mūsų tyrimas atskleidė, kad nors Z kartai būdingi vartotojiškos visuomenės bruožai, ji yra nevienalytė. Jaunimo gyvenimiškai pozicijai daugiausia įtakos turi vertybiniai prioritetai, sukauptų kapitalų bagažas. Ne visi, pasak lenkų sociologo Z. Baumano, turi išteklių, kad būtų tie, kurie renkasi, t. y. ne visi gali būti vartotojai.

Esminiai žodžiai: Z karta, vartotojiška visuomenė, vartotojiškumas, vertybės, asmens tapatumas.


Visas tekstas:

PDF