Geros mokyklos pažangos sampratos naratyvas

Vilija Targamadzė, Gintautė Žibėnienė

Santrauka


Straipsnio objektas – mokyklos pažangos samprata Geros mokyklos koncepcijos kontekste, pedagogų, mokinių ir jų tėvų bei ekspertų požiūriu. Tyrimo metodas: mokslinės literatūros, dokumentų ir tyrimų analizė. Straipsnio tikslas – atskleisti geros mokyklos pažangos sampratą. Straipsnyje pristatomas V. Targamadzės, G. Žibėnienės ir J. Česnavičienės 2018 m. atliktas empirinis tyrimas, grindžiamas Geros mokyklos koncepcija (2015).

Esminiai žodžiai: mokykla, mokyklos pažanga, mokytojai, mokiniai, tėvai.


Visas tekstas:

PDF