Bronislovo Bitino intelektinis palikimas hodegetikoje

Giedrė Misiūnienė

Santrauka


Straipsnyje aptariamas profesoriaus Bronislovo Bitino intelektinis palikimas hodegetikoje šiuolaikinės švietimo ir socialinės situacijos Lietuvoje kontekste. Prof. B. Bitinas – vienas ryškiausių šiuolaikinių edukologijos mokslininkų, turintis humanitarinių, socialinių ir tiksliųjų mokslų išsilavinimą, pasižymėjęs plačiu mokslinių interesų daugiatemiškumu, savo mokslinę veiklą susiejęs su ugdymo tyrimų diagnostika ir metodologija, ugdymo teorija ir auklėjimu, gilia analitine ir sistemologine mintimi. Jo indėlis tiek į pedagogų rengimą, tiek į pedagogikos mokslo sritį yra ne tik iškilus, bet ir ypatingas. Tai atskleidžia gausūs ir originalūs fundamentiniai darbai, edukologijoje įtvirtinantys pagrindines matematinės statistikos ir metodologijos idėjas. Remiantis ilgamečių teorinių ir empirinių tyrimų rezultatais, darbais, apibrėžiami edukologinių objektų mokslinio pažinimo ir mokslinio tyrimo pagrindai, apibūdinantys specifiškus ugdymo tikrovės aspektus ir padedantys edukologijai įsitvirtinti šiuolaikinėje mokslų sistemoje.

Esminiai žodžiai: Bronislovas Bitinas, hodegetika, auklėjimas, edukologija.


Visas tekstas:

PDF