Neįgaliųjų kaip tyrėjų identiteto konstravimas: kritinio sąmoningumo ugdymas

Irmina Beneševičiūtė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas neįgaliųjų kaip tyrėjų identitetas kuriant žinias apie neįgalumą. Atskleistos neįgalių tyrėjų patirtys bei priežastys, trukdančios jiems įsitraukti į tyrimų procesus, plėtojant žinojimą. Aptariama, kaip žinojimas gali būti siejamas su sąmoningumo ugdymo konceptu, per patirtį didinant supratimą ir žinojimą apie negalią. Pateikiamos neįgalių tyrėjų atliktų tyrimų išvados ir patirtys, kurios sudaro prielaidas tolesnei tyrimų plėtotei.

Esminiai žodžiai: negalia, kritinis sąmoningumas, identitetas.


Visas tekstas:

PDF