Rengimasis tėvystei ir motinystei – šeimos pagrindas

Kęstutis Ralys

Santrauka


Šiuolaikinės šeimos modelis ir jį atitinkančios vertybės yra prieštaringos. Straipsnyje nagrinėjami vaikų turėjimo ir sąmoningo tėvystės ar motinystės atsisakymo prieštaravimai. Pateikiami duomenys apie internetinės pažinčių sistemos „Darni pora“ dalyvių požiūrį į šeimos konsteliacijas. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma jaunesnio amžiaus žmonių norėtų kurti šeimą, kurioje sutuoktiniai augina bendrus biologinius vaikus. Vyresniame amžiuje lengviau pripažįstama dalyvavimo partnerio (-ės) vaikų ugdyme galimybė. Vaikų turėjimo motyvai yra nevisuomeniniai. Tėvystės ar motinystės atsisakymo motyvai remiasi prioriteto suteikimu kitiems poreikiams: profesinės karjeros, materialinės gerovės sukūrimo ir pan. poreikių patenkinimo pirmenybe, nenoru keisti įprastą gyvenimo būdą. Dalis sąmoningai atsisakančiųjų tėvystės ar motinystės stigmatizuoja negalinčiuosius (-iąsias) turėti vaikų dėl medicininių priežasčių, priskiria jiems / joms neigiamas savybes.

Esminiai žodžiai: santuokinis, partneris (-ė), sąmoninga tėvystė ar motinystė.


Visas tekstas:

PDF